INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR HANDLEDARE OCH ELEV

Se kurser och boka via e-handel

Introduktionsutbildning

Från och med den 1 januari 2006 krävs det att den som ansöker om få övningsköra privat med personbil har genomgått en introduktionsutbildning. Eleven måste alltid ha en giltig introduktionsutbildning vid övningskörning. Handledaren måste ha introduktionsutbildningen giltig vid själva godkännandet. Elev och handledare kan gå utbildningen var för sig. Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Ansökan som handledare för respektive elev krävs för ytterligare elev även om man har en giltig introduktionsutbildning. Vi kan även rapportera in deltagande retroaktivt om Transportstyrelsen saknar uppgift om giltig Introduktionsutbildning. Detta gäller vid deltagande på Tyresö Trafikskola. Vi rapporterar in deltagande elektroniskt direkt till Transportstyrelsen för varje person som har varit närvarande under hela passet, betalt kursen och legitimerat sig. Vi tar emot giltigt körkort, id-kort, svenskt pass och så kan även handledaren intyga för minderårig elev om det skulle behövas.


Kursinnehåll

Den obligatoriska utbildningen tar bland annat ta upp hur man kan minska riskerna vid den privata övningskörningen samt de speciella risker som kan kopplas till alkohol och andra droger, bristande bältesanvändning och höga hastigheter. Detta och mycket mer ska handledare och elev få kunskap om under minst 180 minuter exkl. raster.

Kursplanen för utbildningen har tre delmoment:

  1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  2. Planering och strukturering av övningskörning
  3. För trafiksäkerheten viktiga faktorer

Intyg

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. Övningskörningen får påbörjas från 16 års ålder. Handledaren måste ha fyllt 24 år och ha haft körkort i fem år när övningskörningen påbörjas - alltså kan man gå kursen innan. Utbildningen får inte ske på distans utan det ska vara lärarledda lektioner. Från den 1 februari 2012 kan en handledare ha maximalt 15 godkännanden samtidigt.

Ansök om handledarskap för privat övningskörning via länken längst ner på sidan via e-tjänster på Transportstyrelsen. Ansökan är kostnadsfri. Ansök om körkortstillstånd för eleven innan handledaransökan, eller senast i samband med ansökan. Synprövning till hälsodeklarationen går bra att göra här på trafikskolan gärna veckan innan bokad kurs, det kostar SEK 130 – ta med legitimation eller pass. Vi rapporterar intyget för synprövningen elektroniskt till Transportstyrelsen. Vi har inte längre blanketter för körkortstillstånd och handledarskap på trafikskolan.

Tyresö Trafikskola erbjuder Introduktionsutbildning, priset är SEK 495 per deltagare inkl. material. Vi ser vänligen att utbildningen är betald en vecka innan för att underlätta hanteringen, vi tar helst emot swish-inbetalning, alternativt via saldo-fliken på vår hemsida eller på trafikskolan med kort eller kontanter, eller via plusgiro 52 91 00-0. Ange namn och kursdatum som referens. Skulle kursdatum behöva ändras t.ex. så flyttas givetvis inbetalningen med. Det går även att betala på plats i receptionen med kort, swish eller kontanter om t.ex. kursen bokas nära inpå, kom gärna i god tid i så fall, tack. Kom ihåg att ta med giltigt körkort, id-kort eller svenskt pass för alla deltagare till utbildningen. Vänligen meddela oss eventuella ändringar i bokningen så snart som möjligt. Tack!


Vi erbjuder ett Intro-paket under kurskvällen där Körkortsboken med Studiehäfte och Vägmärkestest ingår samt en Övningsskylt, Tittspegel och en Innerbackspegel för handledaren och för det rabatterade priset SEK 650. Övningsskylten går att få antingen med magnet eller plastfästen. Rabatterat tillägg 75 kr för takskylt!

Välkommen!

Läs gärna mer på Transportstyrelsen om Introduktionsutbildning.
Ansök om Handledarskap för privat övningskörning
Telefon: 08-742 66 00